තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට කොරෝනා

තවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

ඒ, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ මහතායි.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරනු ලබනවා.

පුවත යවන්න