තවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට කොරෝනා

රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතාට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.

අනුරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා මේ සම්බන්ධනයෙන් පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කළ බව වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා ලංකා ඒ නිව්ස් වෙත ප්‍රකාශක ක‍ළා.

අමාත්‍යවරයා පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තු පැමිණ නොමැති  බැවින් පාර්ලිමේන්තු කටයුතුවලට බලපෑමක් නොමැති බව වේත්‍රධාරීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

කොරෝනාවෛරසය ආසාදනය වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සංඛ්‍යාව 7 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඒ අතරින් දෙදෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.

පුවත යවන්න