ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමයි

ත්‍රස්ත විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමා තිබෙනවා.

අධිකරණ අමාත්‍ය ආචාර්ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පැවසුවේ, විපක්ෂය සහ නීතීඥයින් කළ ඉල්ලීම් සලකා බලා එම තීරණය ගත් බවයි.

අදාළ පනත් කෙටුම්පත අධ්‍යනය කර, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවට යෑමට අවශ්‍ය බව විපක්ෂය සහ නීතිඥයින් ඉල්ලීම් කර ඇතැයි, අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

ඔහු සඳහන් කළේ, අප්‍රේල් 25 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමෙන් පසු දිනක මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කරන බවයි.

පුවත යවන්න