ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් අරමුදල් රැස්කළ සංවිධානයක් ජර්මනියේ තහනම්

අන්සාර් ඉන්ටර්නැෂනල් නැමැති සන්ධානයක් ජර්මනිය තුල තහනම් කර තිබෙනවා.
ඒ ත්‍රස්තවාදය වෙනුවෙන් අරමුදල් එක්රැස් කිරීමේ චෝදනාව මතයි.
ලෙබනනය සූඩානය හා පලස්තීනයේ සිවිල් වැසියන්ට උපකාර කරන බව පවසමින් එක්රැස් කළ මුදල් මෙම සංවිධානය විසින් ත්‍රස්ත කණ්ඩායම් වෙත ලබාදී ඇති බවයි ජර්මානු රජය පවසන්නේ.
ඒ අනුව අදාළ සියළු අරමුදල් රැස් කිරීමේ වහාම තහනම් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න