ත්‍රිරෝද රථ සංගමයක් ගාස්තු පහත හෙළයි

ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු හෙට (02) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පහත දමන බව ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සම්මේලනය පවසනවා.
එම සංගමය ප්‍රකාශ කළේ මේ අනුව පළමු කිලෝමීටරයේ, ගාස්තුව රුපියල් 50 දක්වා, රුපියල් 10 කින් අඩු කරන බවයි.ඉන්ධන ගාස්තුව පහත හෙලීම මුල් කර ගනිමින් මෙම පියවර ගත් බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.