ත්‍රීකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි ලංකාවට යලි ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟවෙයි -Audio – Breaking News

මෙත්ක් වැඩි කොටසක් ඉන්දියාව යටතේ පාලනය වූ ත්‍රීකුණාමලය ඉන්ධන ටැංකි සංකීරණය යළි මෙරටට ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟතාවය පළකර තිඛෙනවා.
බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා සදහන් කළේ පසුගියදා පැවැති සාකච්ජාවකට අනුව අදාළ ගිවිසුම නොතකා හරිමින් එම ඉන්ධන ටැංකි ලංකාවට ලබාදීමට ඉන්දියාව එකඟවූ බවයි.

පුවත යවන්න