ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තුව අද සිට වැඩි වෙයි

ඉන්ධන මිල ගණන් ඉහල යාම හේතුවෙන් අද සිට ත්‍රීරෝධ රථ ගාස්තුව ඉහළ නංවන බව සමස්ථ ලංකා ත්‍රීරෝධ රථ රියදුරු වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා.
එහි සභාපති ලලිත් ධර්මසේකර මහතා සදහන් කළේ ඒ අනුව පළමු කිලෝමීටරය සදහා වන ගාස්තුව රුපියල් 60 දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි.
අනෙක් කිලෝමීටරයක් සදහා ගාස්තුව රුපියල් 40ක් වන පරිදි නොවෙනස්ව පවතින බවයි සභාපතිවරයා කියා සිටියේ.