තායිවානය රටක් ලෙස නම් කිරීම වරදක් /නාසා ආයතනයට චීනයෙන් විරෝධයක්

නාසා ආයතනය විසින් තායිවානය රටක් ලෙස නම් කරමින් පල කළ වාර්තාවක් සමග ඊට චීනයේ විරෝධය පළ කර තිබෙනවා.
විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තායිවානය සම්බන්ධ බීජිං කාර්යාලයේ ප්‍රකාශක ෂු ෆෙන්ග්ලියන් පවසන්නේ නාසා ආයතනය සිදුකළ වරද නිවැරදි කරනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි.
වෙබ් අඩවියේ මෙනුවක තායිවානය රටක් ලෙස ලැයිස්තුගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් චීනයේ අප්‍රසාදය පළ කරන අතර එය තමන්ගේ රටේ පාලන ප්‍රදේශයක් බවයි චීනය පෙන්වා දෙන්නේ.
පසුගිය මාසයේ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්ටනි බ්ලින්කන් තායිවානය රටක් ලෙස නම් කර තිබුණා.
මෙය අමෙරිකානු චීන එකඟතා කඩ කිරීමක් බවයි චීනය අවධාරණය කළේ.

පුවත යවන්න