තායිවාන ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපයට චීන යානා ඇතුලුවූ බවට චෝදනා

චීන ගුවන් හමුදා ප්‍රහාරක ගුවන් යානා අද තායිවාන ගුවන් අවකාශයේ ආරක්ෂිත කලාපයට පිවිසි බවට තායිවානය චෝදනා කරනවා.
පසුගිය සමයේ දිගින් දිගටම චීන ප්‍රහාරක යානා තායිවාන කලාපයට ඇතුලු වුවද ගුවන් ආරක්ෂණ කලාපයේ සීමාව තුලින් අද දිනයේ ගමන් කළ බවයි තායිවාන හමුදාව පවසන්නේ.
මෙහිදී තායිවානය විසින් එම ගුවන් යානාවලට අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළ බවද අනාවරණ කර තිබෙනවා.
මේ අනුව ඉදිරි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සදහා තායිවාන ගුවන් ආරක්ෂණ මිසයිල පද්ධතිය ද සක්‍රීය කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.
මෙය වඩාත් අර්බුධකාරී තත්ත්වයකට යොමුවන බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ.

පුවත යවන්න