තායිවාන සේවකයන් චීනයට යොමුකිරීම සීමා කරයි

තායිවානයේ ක්‍රියාත්මක සමාගම්වල සේවකයන් චීනයේ සේවය සඳහා යොදවීම නවතන්නැයි තායිවාන රජය නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ එම සේවකයන් චීනයේ දී මොළ සේදීමේ මෙහෙයුමකට ලක් කරන බව අනාවරණ කරමින්.
ඇතැම් චීන හිමිකාරීත්වයක් සහිත සමාගම් මෙම ක්‍රියාවලයේ නිරත වන බවත් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි පියවර ගන්නා බවත් තායිවානය අවධාරණය කළා.
ඉහළ වැටුප් හා දීමනා ලබාදෙමින් සිදුකරන මෙම ක්‍රියාවලිය මගින් තායිවාන වැසියන් එරටට එරෙහිව යොමුකරන බවටයි චෝදනා එල්ලවන්නේ.

පුවත යවන්න