තැපැල් දුම්රිය ඇතුළු දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් අවලංගු කෙරේ

අද (06) රාත්‍රීයේ ධාවනය වීමට නියමිතව තිබූ තැපැල් දුම්රිය කිහිපයක් තාවකාලිකව අවලංගු කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එලෙස අවංලගු කර ඇති තැපැල් දුම්රියන් වන්නේ,

කොළඹ -බදුල්ල
කොළඹ – ත්‍රිකුණාලය
කොළඹ – කන්කසන්තුරේ

මීට අමතරව තවත් දුම්රිය ගමන් වාර කිහිපයක් අවලංගු කර තිබේ.

කොළඹ – වේයන්ගොඩ
කොළඹ – මීරිගම
කොළඹ – අඹේපුස්ස
කොළඹ – පානදුර
ගාල්ල – අලුත්ගම
අලුත්ගම – ගාල්ල

දුම්රිය මගීන්ගේ අඩුවක් දක්නට ලැබීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පුවත යවන්න