තිස්ස වැව හාරන චීන ජාතිකයන්ගේ ඇඳුම හමුදාවේ ඒවා නොවේ

තිස්සමහාරාම වැවේ රොන් මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ චීන ජාතිකයින් මහජන චීන හමුදාවට අයත් නොවන අය බව කොළඹ චීන තානාපති කාර්යාලය ආරක්ෂක ලේකම් ජෙනරල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතාට සනාථ කර තිබෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය දැනුම්දී තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැසුවේ, ඉදිරියේදී එවැනි ඇඳුම් ඇඳීමෙන් වළකින ලෙසට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් දැනුම් දෙනු ලැබූ බවය.

පුවත යවන්න