තෙල් මිල සූත්‍රයට මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රසාදය

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයක් හදුන්වාදීම මෙරට ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ ඉතා වැදගත් තීරණයක් ලෙස සලකන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසනවා. මූල්‍ය අරමුදල සදහන් කරන්නේ එය මෙරට ආර්ථිකය කෙරෙහි ඵළදායී ලෙස බලපානු ඇති බවයි.
මූල්‍ය අරමුදල විසින් මෙරටට ලබාදීමට නියමිත ණය මුදලේ සිව්වන වාර්කය සම්බන්ධයෙන්ද එය යහපත් බලපෑමක් එල්ල කරනු ඇති බව සදහන්.
ලබන ජුනි මස පළමුවනදායි එම ඇගයීම සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත්තේ.