දංකොටුවේ දී සොයාගත් පොල්තෙල් කන්ටේනර දෙකේ පිළිකා කාරක හමුවෙයි

දංකොටුවේදී පොලිස් භාරයට ගත් පොල්තෙල් බවුසර් දෙකෙහි, අඩංගු පොල්තෙල්වල පිළිකාකාරක ඇෆ්ලටොක්සීන් අඩංගු බව තහවුරු වී තිබෙනවා.
රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විසින් මේ බව තහවුරු කර තිබුණා.
මෙම පොල්තෙල් කන්ටේනර හඳාුනාගැනීමෙන් පසු රේගුවේ බව සදහන් කරමින් මුද්‍රා තබා තිබූ අතර පසුව අනාවරණ වූයේ එය රේගුව විසින් සිදුකරන ලද්දක් නොවන බවයි.

පුවත යවන්න