දක්ෂිණ අධිවේගයේ කොට්ටාව පිවිසුම වැසෙයි

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව පිවිසුම අද උදෑසන 6 සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු වසා දමා තිබෙනවා.
එම පිවිසුමේ සේවය කරන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී සේවකයින් තිදෙනෙකු කොවිඩ්  ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනා ගැනීම මෙම තත්ත්වයට මුල්වී තිබෙනවා.

බස්රථ සහ ගිලන් රථ සඳහා කොට්ටාව පිවිසුම විවෘතව පවතින අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ට අතුරුගිරිය සහ කහතුඩුව පිවිසුම් මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ඉල්ලීමක් සිදු කළා.

නමුත් එම කවුලු තුළින් ප්‍රවේශපත් නිකුත් නොකරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

පුවත යවන්න