දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ ඉන්ධන බවුසරයක් ගිනිගනි

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගයේ වැලිපැන්න හා කුරුදුගහ හැතැප්ම අතර 67 වන කිලෝ මීටර් කණුව අසලදී ඉන්ධන බවුසරයක් හදිසියේ ගිනි ගැනීමට ලක් වුණා.

එම අවස්ථාවේ බවුසරෙයේ ඉන්ධන නොතිබූ අතර එය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශයට පත්වූ බව පොලිසිය සදහන් කළා.

රියදුරු සහ සහයකයා තුවාල ලබා ඇල්පිටිය රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න