දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව හුවමාරුවේ,අයකැමි 15කට කොරෝනා

දක්ෂිණ අධිවේග මාර්ගයේ කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයේ සේවයකළ මුදල් අයකැමිවරුන් 15දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත වී ඇති බවට වාර්තා වනවා.

එම නිසා අද (30) දිනයේදී කොට්ටාව අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළත් කරන රථවාහන සඳහා ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමක් සිදුනොවන බව එහි දැනුම් දී තිබුණා.

පුවත යවන්න