දකුනු චීන මුහුදේ අනාගතය සුබ නෑ / නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට්

දකුණු චීන මුහුද සම්බන්දයෙන් පවතින අරගලය චීනයට බරපතල හානියක් සිදුකළ හැකි බව නැෂනල් ඉන්ට්‍රස්ට් වෙබ් අඩවිය පවසනවා.
එහි වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ , අංශ කිහිපයකින් වර්ධනය වෙමින් පවතින චීනය යළි පසුපසට ඇද දැමීමට තරම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මෙම කලාපය මුල් කර ගනිමින් මතුවිය හැකි බවයි.
මේ වන විට දකුණු චීන මුහුදේ චීන බල ව්‍යාප්තියට එරෙහිව රටවල් ගණනාවක එකඟතාවයක් නිර්මාණය වෙමින් පවතින බවයි එම වාර්තාව පවසන්නේ.
ඒ අනුව අමෙරිකාවේ මූලිකත්වයෙන් යුරෝපය ද එම සන්ධානයට එක්ව සිටින බව අදාළ වාර්තා පවසනවා.
දකුනු චීන මුහුදේ අරගලය හරහා චීනයට එරෙහි ක්‍රියාවලියක් මෙන්ම , වෙළඳ ආධිපත්‍යයට ද බලපෑම් විය හැකි බවයි එම වාර්තාව පවසන්නේ.
ඊට අදාළ පසුබිම මේ වන විටත් සැකසෙමින් පවතින බවද අදාළ වාර්තාව සදහන් කළා.

පුවත යවන්න