දානමය පිංකමට සහභාගීවූ 13 දෙනකුට කොරෝනා

කිතුල්ගල හෙල්අරඹ ප්‍රදේශයේ පැවති දානමය පිංකමකට සහභාගි වූ 13ක් කොවිඩ් ආසාදිතයන් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

ඒ සඳහා සහභාගි වූ 20 දෙනෙකු PCR පරීක්‍ෂණයට යොමු කළ අතර, එයින් 13 දෙනෙකුට කොවිඩ් ආසාදිත වී ඇති බව හඳුනාගෙන ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

පුවත යවන්න