දාරළුවේ දුර්ලභ ගස විතැන් කළොත් වැඩෙන්නේ නැහැ / ආචාර්ය සිරිල් විජයසුන්දර

යෝජිත අලුත් ජාතික රතු දත්ත තොරතුරු ග්‍රන්ථයට අනුව මෙරට සපුෂ්පික ශාකවලින් සියයට 48 ක්ම වඳවීයාමේ තර්ජනයට පත්වී ඇතැයි ජාතික උද්භිද විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හා ප්‍රවීණ ජ්‍යෙෂ්ඨ උද්භිද විද්‍යාඥ ආචාර්ය සිරිල් විජයසුන්දර පවසයි.

අලුත් රතු දත්ත පොතට අනුව අපේ රටේ සත්ව ශාක විශේෂ රැසක් වන විනාශය හා පරිසර දූෂණය නිසා වඳවී යමින් පවතී.

ඒ අනුව ජාතික රතු දත්ත ලැයිස්තුවට අයත් වන සපුෂ්පික ශාක ප්‍රමාණය ද 2012 ට වඩා වැඩිවී ඇති බවත් අවිධිමත් සංවර්ධන කටයුතු අවිධිමත් ඉඩම් පරිහරණය ද වනාන්තර විනාශය මෙන් ම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් ද මීට ප්‍රධාන හේතුව වීම බවත් ආචාර්ය සිරිල් විජේසුන්දර පවසයි.

විවාදයකට ලක්වී ඇති කෲඩියා සිලනිකා ශාක 7 ක් අපේ රටේ ස්ථාන කිහිපයකින් හමුවී තිබුණත් අඩි 50 ක් උස අඩි 50 කට ආසන්න ප්‍රදේශයක අතු විසිරී ඇති මේ ශාකය එම ස්ථානයෙන් ගලවා වෙනත් තැනක සිටුවා නැවත වර්ධනය කරවීම අසාර්ථක වීමට ඉඩ ඇති බවත් සිරිල් විජේසුන්දර කියයි‍.

පුවත යවන්න