දිගන ගැන ප්‍රකාශයක් දෙන්න මන්ත්‍රී දිලුම් ටී අයි ඩී යට

මහනුවර දිගන ප්‍රදේශයේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ හටගත් සිද්ධියට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම මහතා ත්‍රස්ත විමර්ෂණ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.
ඒ ත්‍රස්ත විමර්ෂණ කොට්ඨාශය සිදුකරන ලද කැදවීමකට අනුවයි.
මෙම සිද්ධියට අදාළව පොදුජන පෙරමුණේ පළාත් පාලන මන්ත්‍රීවරුන් 5 දෙනකුද මේ වන විට අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා.