දිනක වැඩිම කොරෝනා මරණ වාර්තා වෙයි / ඊයේ දිනයේ 124 යි

තවත් කොරෝනා මරණ 124ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ එම මරණ ඊයේ දිනයේ වාර්තා වූ බවයි.මෙය දිනක් තුල මෙරටින් වාර්තා වූ වැඩිම කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාවයි.Image

පුවත යවන්න