දින 3කට ප්‍රමාණවත් ගෑස් ගොඩබෑම අරඹයි

ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 2500ක තොගයක් ගොඩබෑම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඊයේ (07) පස්වරුවේ ඩොලර් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම ගෑස් තොගය ප්‍රමාණවත් වන්නේ දින තුනකටයි.

එම ගෑස් ගොඩ බෑම අද (08 වැනිදා) උදෑසන සිට සිදු කරන අතර ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරවලට පුරවා පස්වරුව වන විට වෙළෙඳ පොළට මුදාහැරීමට හැකි වනු ඇතැයි ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම විශ්වාසය පල කළා.

ඩොලර් නොගෙවීම හේතුවෙන් මෙම ගෑස් නෞකාව සතියකට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකාව අවට මුහුදේ නැංගුරම්ලා තිබුණා.

තවත් ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 7200ක් සහිත නෞකා දෙකක් ද මහ මුහුදේ නැංගුරම්ලා තිබෙනවා.

එම නෞකාවල ඇති ගෑස් ගොඩබෑම සඳහා අවශ්‍ය ඩොලර් මෙම සතියේ දී ලබාදෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඩොලර් නොගෙවීම හේතුවෙන් ගෑස් ආනයන නෞකා මහ මුහුදේ රඳවා තබා ගැනීම නිසා දිනකට ඇමරිකානු ඩොලර් 18000ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක්ද ගෙවීමට සිදුව ඇති බව අනාවරණය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න