දින 5ක් කිලෝමීටර 4300 ක් ධාවනය කරමින් ලෝක වාර්තාවක් ?

දින 50ක් පුරා අඛණ්ඩව කිලෝමීටර 4300 ක් දිව යමින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමේ වෑයමක ඉන්දීය හමුදා සෙබලකු නිරත වන බව ඉන්දියා ටුඩේ වෙබ් අඩවිය පවසනවා.
නායික් වේලූ නැමැති මෙම සෙබලා වාර්තාව පිහිටුවීම සඳහා පසුගියදා දිවයාම ආරම්භ කර තිබුණා.
දිනපතා කිලෝමීටර 70 ත් 100 ත් අතර දුර ප්‍රමාණයක් දිවයමින් ඔහු මෙම ඉලක්කයට ළගාවීමට නියමිතයි.
ලෝක වාර්තාවට අමතරව ඉන්දියාව පිරිසිදුව තබා ගැනීම සඳහා ජනතාව දැනුවත් කිරීමට ද ඔහු මෙහිදී කටයුතු කරන බව සදහන්.

පුවත යවන්න