දියවන්නා ඔයේ පාවෙමින් තිබු තෙල් තට්ටුවට හේතුව හෙළිවෙයි

දියවන්නා ඔයේ පාවෙමින් තිබු තෙල් තට්ටුව සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ පරීක්ෂණ වාර්තාව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා වෙත භාර දී තිබෙනවා.

දියවන්නා ඔයේ තෙල් තට්ටුවක් පාවීම සම්බන්ධයෙන් ඡායාරූප කිහිපයක් අමාත්‍යවරයා වෙත ලැබී තිබුණා. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙසයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාට අමාත්‍යවරයා දැනුම් දී තිබුණේ. ඒ අනුව පරීක්ෂණ සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් පත් කෙරුණා. අදාළ ප්‍රදේශවල ජල සාම්පල ලබා ගනිමින් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කෙරුණු අතර එහි වාර්තාව අමාත්‍යවරයා වෙත භාර දී තිබෙනවා.  දියවන්නා ඔයට ජලය සැපයෙන බුත්ගමුව ඇළට අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හේතුවෙන් නිසි ලෙස ජලය බැස ගොස් නැති බවට හෙළි වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් බැක්ටීරියා සහ ඇල්ගී වර්ධනය වීම මත මෙම තත්ත්වය ඇතිවී තිබෙන බවයි පරීක්ෂණ වාර්තාව හෙළි කර තිබෙන්නේ.

 

පුවත යවන්න