දිස්ත්‍රික් 10ක ග්‍රාම සේවා වසම් 70ක් අලුතින් හුදකලා කරේ

අද අලුයම සිට දිස්ත්‍රික්ක 10කට අයත් ග්‍රාම සේවා වසම් 70ක් හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

එමෙන්ම දිස්ත්‍රික් 06ක හුදකලා කර තිබු ග්‍රාම සේවා වසම් 10ක් හුදකලා බවින් ඉවත් කළ බව ද කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා.

අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

 

පුවත යවන්න