දිස්ත්‍රික් 9කට නායයාමේ අවදානමක්

අධික වර්ෂාපතනයත් සමඟ ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය නායයාමේ අවදානම දිස්ත්‍රික්ක 09 ක් සදහා අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව කොළඹ, ගාල්ල, කලුතර, මහනුවර, කෑගල්ල, මාතලේ, මාතර,නුවරඑළිය සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්වල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 36 ක් සඳහා මෙම නායයාමේ අනතුරු ඇගවීම බලාත්මක බවයි ඒමසංවිධානය සඳහන් කළේ.

හෙට අලුයම 05. 30 දක්වා මෙම දිස්ත්‍රික්ක 09 සදහා අනතුරු ඇගවීම බලාත්මකයි.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක දිසා ලේකම් ප්‍රදේශය මෙන්ම, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නෙලුව ප්‍රදේශය, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වලල්ලාවිට සහ හොරණ දිසා ලේකම් ප්‍රදේශ වල මෙලෙස නායයාමේ අවදානම් පවතියි.

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තුම්පනේ, උඩුනුවර සහ යටිනුවර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගලිගමුව, මාවනැල්ල, කෑගල්ල, යටියන්තොට, රුවන්වැල්ල, දැරණියගල, බුලත්කොහුපිටිය, දෙහිඕවිට, රඹුක්කන, අරණායක සහ වරකාපොල ප්‍රදේශවල ද නායයාමේ අවදානම පවතිනවා.

පුවත යවන්න