දුප්පත් රටවලට දෙන්න අපටත් එන්නත් නෑ / WHO කියයි

කොවැක්ස් වැඩසටහන යටතේ දුප්පත් රටවලට ලබාදීමට තරම් ප්‍රමාණවත් එන්නත් තොග තමන් වෙත ලැබී නොමැති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය කරනවා.

ලොව දුප්පත් රටවල් සඳහා වයිරසයට එරෙහි එන්නත් ලබාදීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කොවැක්ස් නමින් වැඩසටහනක් සකස් කරනු ලැබුවා. ලොව ධනවත් හා ප්‍රබල රටවල් එන්නත් මෙම වැඩසටහනට ප්‍රදානය කරන අතර එම ප්‍රදානයන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හරහා දුප්පත් රටවලට බෙදා හැරීම සිදු කෙරුණා. කෙසේ වුවද මේ වනවිට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සතුව එන්නත් තොග ප්‍රමාණවත් තරම් නොමැති වීම විශාල ගැටලුවක් වී තිබෙනවා. වයිරසය වේගයෙන් ලොව පුරා ව්‍යාප්ත වීම එම ගැටලුකාරී තත්ත්වය තවත් උද්ගත කරන බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිවේදනය  කරන්නේ. එන්නත් තොග ප්‍රමාණවත් නොවීමට ප්‍රධානම කරුණ වී ඇත්තේ අප්‍රිකා කලාපය තුළ තෙවන වටයේ වයිරස ව්‍යාප්තියක් සිදුවීමයි.

පුවත යවන්න