දුම්රිය ගාස්තු වැඩිවෙන්නේ මෙහෙමයි

කාණ්ඩ කිහිපයකට අදාළව දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු සංශෝධනය සඳහා කැබිනට් අනුමැති හිමිව තිබේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ මෙම තීරණය ක්‍රියාත්මක වන දිනය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී දැනුම්දීමට නියමිත බවය.

ඒ අනුව නව ගාස්තු සංශෝධනය සිදුවන අයුරු පහතින්.

 

පුවත යවන්න