දුම්රිය ධාවනය පළාත් මට්ටමින් පමණයි

පළාත් අතර දුම්රිය ධාවන කටයුතු ද අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අත්හිටුවීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිඛෙනවා.

පළාත් අතර සංචරණය සීමා කිරීත් සමගයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

කෙසේවෙතත් පළාත් තුළ පමණක් දුම්රිය ධාවනය සිදුකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

පළාත් අතර සංචරණ සීමා පැනවීමත් සමග අන්තර් පළාත් බස් රථ සේවා අත්හිටුවීමට ද ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න