දුම්රිය ධාවන කටයුතු ඔක්තෝබර් 15 සිට සාමාන්‍ය පරිදි

මේ මස 15 වැනිදා සිට දුම්රිය ධාවනය යළි ආරම්භ කරන බව, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා මේ බව සඳහන් කළේ , උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු නිරීක්ෂණය කිරීමේ අවස්ථාවට අද(07) පෙරවරුවේ එක්වෙමින්.

පුවත යවන්න