දුම්රිය නියාමකවරුන්ට කෝවිඩ් – දුම්රිය රැසක් අවලංගු කෙරේ

දුම්රිය නියාමකවරුන් හට කෝවිඩ් වැළඳීම හේතුවෙන් දුම්රිය රැසක් අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය පවසනවා.

මරදාන දුම්රිය ස්ථානායේ නියාමකවරුන් 05 දෙනෙකුට කෝවීඩ් ආසාදනය වී ඇති අතර 14 දෙනෙකු ආශ්‍රිතයන් වී සිටිනවා.

මාතර, හලාවත,පොල්ගහවෙල, මහව, නුවර, නාවලපිටිය, අනුරාධපුරය, මඩකලපුව සහ අලුත්ගම යන දුම්රිය ස්ථානවලට අනුයුක්ත නියාමකවරුන් රැසක් කෝවිඩ් ආසාදනය සහ ආශ්‍රිතයන්වී ඇති බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ධම්මික ජයසුන්දර මහතා පවසනවා. මේ නිසා විශේෂයෙන් කොළඹ කොට්ඨාසයේ ධාවනය වන දුම්රියන් සදහා නියාමකවරුන් යෙදවීමට නොහැකිවීම හේතුවෙන් ප්‍රධාන මාර්ගයේ දුම්රිය 06 ක් අවලංගු කර ඇති බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය දෙකක් අවලංගු කර තිබෙනවා. පුත්තලම මාර්ගයේ දුම්රිය 03 ක් සහ කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය දෙකක් ද ඊට අයත්. උතුරු මාර්ගයේ කුරුණෑගල දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය ද ඇතුළුව දුම්රිය 14ක් අද දිනයේදී  අවලංගු කිරීමට සිදුව ඇති බවයි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා තවදුරටත් සදහන් කරන්නේ.

පුවත යවන්න