දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය යළි වර්ජනයයේ

දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය යළි වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා විසින් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ උප සභාපතිවරයාගේ වැඩ තහනම් කිරීමට විරෝධය පල කරමිනුයි.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය ආරම්භ කළ පැය 24 ක සංකේත වර්ජනය ඊයේ (13) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත්, දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමය පවසන්නේ වර්ජනය අවසන් කළද දුම්රිය ධාවනයට සංඥා පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහතිකය අවශ්‍ය බවයි.

පුවත යවන්න