දුරකථන සමාගමක් චීනය අතහැර ඉන්දියාව දෙසට හැරිලා

චීනයේ ක්‍රියාත්මක තායිවාන දුරකථන සමාගමක් වන ෆොක්ස්කොන් සිය නිෂ්පාදන කටයුතු චීනයෙන් ඉන්දියාව වෙත යොමු කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
ඇපල් දුරකථන සඳහා ප්‍රධානතම නිෂ්පාදන දායකයකු ලෙසයි එම සමාගම පිලිගෙන ඇත්තේ.
ඒ අනුව ඉන්දියාවේ සිට ඇපල් අයි ෆෝන් 12 දුරකථනය නිෂ්පාදනය කරන බවයි සමාගම පවසන්නේ.
මූලික අධියරේදී චීනයේ සිට සිදුකළ නිෂ්පදනයෙන් සියයට 10ක් ඉන්දියාවේදී සිදුකිරීමට නියමිතයි.
ක්‍රමයෙන් සමස්ථ මෙහෙයුම් ඉන්දියාව වෙත යොමුකරන බවද නිවේදනය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න