දුර්ලභ මුහුදු ඌරකුගේ මළ සිරුරක් නොරොච්චෝල වෙරළේ

නොරොච්චෝල, පනයඩිය වෙරළ තීරයට දුර්ලභ වශයෙන් වාර්තාවන මුහුදු ඌරෙකුගේ මළ සිරුරක් ගොඩගසා තිබෙනවා.
අඩි 04ක පමණ දිගින් යුතු මෙම මුහුදු ඌරා අද වෙරළ තීරයට ගොඩගසා තිබියදී සොයාගෙන තිබුණා.
වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ ජේෂ්ඨ අඩවි ආරක්ෂක මංජුල කුමාර මොරතැන්න මහතා පැවසුවේ මෙම ජීවීයා රතු දත්ත පොතටද ඇතුළත් දුර්ලභ සත්වයෙකු බවයි.
මින් පෙර මෙම වර්ගයේ සත්ත්වයකු 2017 වසරේදී සංචාරක මග පෙන්වන්නකු විසින් දැක තිබූ අතර එහිදී මුහුදු ඌරන් 05 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කණ්ඩායමක් නිරීක්ෂණය කර තිබුණා.

පුවත යවන්න