දෙදහසේ දීමනාව දුන් අයකුගෙන් යළි මුදල් ඉල්ලලා

රජය මගින් ජීවන උපාය අහිමි වූවන්ට ලබා දෙන රුපියල් දෙදහසේ මුදල පුද්ගලයකුට ලබාදුන් පසුව දින කිහිපයකට පසුව නැවත ලබා ගැනීමේ පුවතක් මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ සුල්තානාගොඩ ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

රට වසා දමා දමා ඇති කාලසීමාවේදී ජීවනෝපාය අහිමි වන පවුල් සඳහා රුපියල් 2000ක දීමනාවක් ලබාදීමට රජය තීරණය කර තිබුණා.

ඒ අනුව මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අකුරුගොඩ ප්‍රදේශයේ වයස (41 ) පුද්ගලයකු වෙත ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරී තුමිය විසින් පසුගිය දිනක ලබාදුන් රු.2000 මුදල නැවත දින කිහිපයකට පසුව එම ග්‍රාම නිලධාරී තුමිය විසින් ඉල්ලා සිටි බව එම පුද්ගලයා සඳහන් කළා.

ඔහු අප වාර්තාකරුට තවදුරටත් මෙසේ පැවසීය

මට රුපියල් 2000 ඉකුත් සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා ලැබුණා, දින කීපයකට පසුව අපේ ග්‍රාම නිලධාරී තුමිය විසින් විටින් විට ඇවිත් මට ලබා දුන් රුපියල් දෙදහසේ මුදල ඉල්ලනවා දෙන්න මුදල් තිබුනේත් නෑ , පසුව මම යාළුවෙකුගෙන් ණයට රුපියල් දාහක් ගෙනත් ග්‍රාම නිලධාරීයට දුන්නා ඉතිරි රුපියල් දහ වෙනුවෙන් මගෙන් එතුමිය ලිපියක් ගත්තා මම පුද්ගලික ආයතනයක වැඩ කරනවා යැයි පැවසීය .

මේ පිළිබඳව කළ විමසීමකදී අකුරුගොඩ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී ඩි. ඒ.පි. ශ්‍යාමලී මිය සඳහන් කලේ මෙවැන්නක්

පුද්ගලික අංශයේ වැටුප් ලබන අයට 2000 දෙන්නේ නැහැ නමුත් එම පුද්ගලයා රැකියාව නොකරන බවට ප්‍රකාශ කරමින් තමයි තොරතුරු වසන් කරලා එම මුදල අරගෙන තියෙන්නේ , පසුව මම ඔහුට දැනුම් දුන්නා එම මුදල රජයට පියවිය යුතු බවට මම මෙම වසමට රාජකාරියට පැමිණිලා මාස හයක් පමණ ගත වෙන්නේ එ නිසා පුද්ගලයන්ගේ ප්‍රමාණවත් තොරතුරු අප සතුව නැහැ . – Aruna

පුවත යවන්න