දෙසැම්බරයට පෙර මැතිවරණයක් ස්ථිරයි -මහින්ද රාජපක්ෂ

ලබන දෙසැම්බර් මාසයට පෙර මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනු ඇති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ අද ප්‍රකාශ කළා.

නාරාහේන්පිට අභයාරාමයේදී අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ කවර ආකාරයක මැතිවරණයක් පැවතියද තම කණ්ඩායම ඒ සඳහා සූදානම් බවයි.

පුවත යවන්න