දෙහිවල මුහුදේ දී බිල්ලක් ගත් කිඹුලා අද වැල්ලවත්ත ඇළ මාර්ගයේ ?

දෙහිවල මුහුදේදී කිමිදුම්කරුවෙකුගේ ජීවිතය බිලිගත් බවට සැකකරන කිඹුලා වැල්ලවත්ත ඇළ මාර්ගයේදී අද උදෑසන දක්නට ලැබුණු බව ප්‍රදේශවාසීන් පවසනවා.

ඒ සමග අද කිඹුලා සොයා වනජීවී නිලධාරීන් ඇතුළු පිරිසක් මෙහෙයුමක් ද දියත් කර තිබුණා.

අද උදෑසන මෙම කිඹුලා වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඇළ මාර්ගයක් අසල ගැවසෙන ආකාරය ජංගම දුරකථනයක පටිගතව තිබූ අතර කිඹුලා අඩි 14 ක පමණ දිගකින් යුක්ත බව සදහන්.

පසුගිය 03 වනදා මෙම කිඹුලා විසිතුරු මසුන් අල්ලන කිමිදුම්කරුවෙකු වන ජයන්ත පීරිස් ඩැහැ ගෙන තිබුණේ දෙහිවල මුහුදු තීරයේ දීයි.

මේ අතර ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ එම සිදුවීමට සම්බන්ධ කිඹුලා අඩි 17ක පමණ දිගකින් යුක්ත වෙනක් කිඹුලකු බවයි.

පුවත යවන්න