දේශප්‍රේමි ජනතාවගේ සල්ලි වලින් වරාය ගොඩදාන්න සූදානම් / ඇමති ගම්මන්පිල

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට ලබාදීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව පිවිතුරු හෙළ උරුමය නායක බලශක්ති අමාත්‍ය නීතිඥ උදය ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා. ඒ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවටම ලබාදිය යුතුයැයි ප්‍රධාන තර්ක දෙකක් ගෙන ආවා. ඉන් එකක් තමයි අපට මේක හදා ගන්නට සල්ලි නැහැ කියන එක. මීටර 1320 ක දිගින් යුතු මෙහි මීටර 440ක් අප හදා ගත්තේ සමස්තය හැදීමේ ඉලක්කය ඇතුවයි. පසුගිය ආණ්ඩුව මේක නතර කළේ නැත්නම් මේ වන විටත් වරාය අධිකාරියේ අරමුදල්වලින් ම මෙම පර්යන්තය හදලා ඉවරයි. වරාය අධිකාරියට මුදලුත් නැත්නම් ණයක් දෙන්න බැංකුවකුත් නැත්නම් අපි ලෑස්තියි ඒක කොටස් වෙළඳපළට ගෙනල්ලා මේ රටේ දේශප්‍රේමී ජනතාවගේ සල්ලි වලින් අවශ්‍ය අරමුදල් ටික එකතු කරගන්න.

තවත් සමහරෙක් තර්කයක් විදිහට ගේනවා අපේ කොළඹ වරායේ සමස්ත වෙළඳාමෙන් 55% ක් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රති අපනයන වෙළඳාමෙන් තුනෙන් දෙකක් කරන්නේ ඉන්දියාව. ඒ නිසා ඉන්දියාව තරහ වුණොත් අපේ අපනයන වෙළඳපොළ අහිමි වෙයි කියලා. ඇත්ත කතන්දරය ඉන්දියාව කොළඹ වරායේ ප්‍රති අපනයන වෙළදාම කරන්නේ ලංකාවට තියෙන ආදරයක් හන්දා නෙවෙයි. ඉන්දියාවේ කිසිදු වරායකට දැවැන්ත නැව් යන්න බැරි ආකාරයෙන් වැලි පිරෙන නිසයි. ඒ නිසා ඉන්දියාව අපිත් එක්ක තරහා වෙලා මේ ප්‍රති අපනයන වෙළඳාම ගෙනයන්න ඉන්දියාවේ වරායක් නෑ කියන එක ඉතාම වගකීමෙන් කියනවා.

මේ වන විටත් ඉන්දියාව ඉදිකරමින් පවතින විසින්ජම් වරාය හෝ නිකබෝ වරාය වැලි පිරෙන එකෙන් වලකා ගෙන සාර්ථක වුවහොත් ඔවුන් ප්‍රතිඅපනයන වෙළදාම කොහොමත් රැගෙන යනවා. ඒ හැරුණු කොට නැගෙනහිර පර්යන්තය ලබා නොදුන්නා කියන පදනමින්නම් ඉන්දියාවට කොහොමවත් සිය වෙළඳාම ගෙනියන්නට වෙනත් තැනක් නැහැයි කියන එක අප ඉතාම වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කරනවා.

– media unit

පුවත යවන්න