දේශපාලන පළිගැනීම් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොමිෂන් සභාවක්

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ විමර්ශනය කිරීම සඳහා පත්කළ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවේ අවසන් වාර්තාවේ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් පත්කර තිබෙනවා. ඒ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් හරහායි.

ඒ අනුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ධම්මික ප්‍රියන්ත සමරකොන් ජයවර්ධන මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් පරීක්ෂණ සභාවේ සාමාජිකයන් වන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු කුමුදුනී වික්‍රමසිංහ, අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු රත්නප්‍රිය ගුරුසිංහ යන මහත්ම මහත්මීන්.

ඒ අනුව, මාස 03 ක් ඇතුළත විමර්ශන සිදුකර ලබාදෙන දඬුවම් දක්වමින් වාර්තාව තමන් වෙත ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවට නියෝග කර තිබුණා.

පුවත යවන්න