දේශපාලන බල හුවමාරුවක් වෙනුවෙන් සිදුනොවිය යුතුදේ රටේ වෙලා / අනුර කුමාර(Audio)

දේශපාලන බල හුවමාරුවක් වෙනුවෙන් සිදුනොවිය යුතුදේ රට තුළ සිදුවී ඇති බව ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

කඩවත ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසුවා.

පුවත යවන්න