දේශීය පොල් තෙල් බෝතලයක් රුපියල් 450කට

ප්‍රමිතියෙන් යුතු දේශීය පොල් තෙල් බෝතලයක් රුපියල් 450ක පාලන මිලකට ලබාදීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා පවසනවා.

“මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකල් පිරිසිදු මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට සුදුසු දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන පොල් තෙල් බෝතලයක් කවර වෙනස්කම් ඇති වුණත් රු 450කට සතොස සහ සම්පකාර ව්‍යාපාරය හරහා අලෙවි කරනවා. ඒ ගිවිසුමට අපිට එලෙඹෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වර්ෂය නිමවෙන තෙක් පොල් තෙල්වල මිලේ ඉහළ යෑමක් සිදුවන්නේ නෑ. කිසිදු හිඟතාවයක් නොමැතිව රු 450 මිලට පොල් තෙල් සැපයීමට සමස්ත ලංකා පාරම්පරික පොල් තෙල් නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය සමග අපි ඉදිරියේ දී ගිවිසුමකට එනවා.“

පුවත යවන්න