දේශීය සමාගම් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට ඔක්සිජන් සැපයීම අත්හිටුවයි

මුදල් නොගෙවීම හේතුවෙන් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයට ඔක්සිජන් සැපයීම තාවකාලිකව ඊයේ (29 වැනිදා) සිට අත්හිටුවීමට දේශීය ඔක්සිජන් නිෂ්පාදන සමාගම් පියවර ගෙන තිබේ.

දේශීය වශයෙන් සමාගම් දෙකක් ඔක්සිජන් නිපදවයි. එක් සමාගමකට රුපියල් මිලියන 290ක් ගෙවීමට ඇති බැවින් ඔක්සිජන් සැපයීම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බව සමාගම රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට හා ඖෂධ සැපයීම, නිෂ්පාදනය පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයට දැනුම් දී ඇත. අනෙක් සමාගමටද මුදල් ගෙවීමට තිබේ.

කොවිඩ් වසංගතයේදී ඩෙල්ටා පැතිර යාමත් සමග හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඔක්සිජන් වැඩි වශයෙන් ලබා ගැනීමට පියවර ගැනුණි. මෙරට රෝහල්වල දෛනික ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාව මෙට්‍රික් ටොන් 22ක් වූ අතර වයිරසය පැතිර යාම නිසා අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික්ටොන් 140 දක්වා වැඩි විය.

දැනට කොවිඩ් රෝගීන් 600ක් ඔක්සිජන් මත යැපෙන අතර අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 38ක් බවට ගණන් බලා තිබේ. විදේශීය රටවලින්ද ආනයනය කළ ඔක්සිජන් ද ගබඩා කර ඇත.

පුවත යවන්න