දෛනික කොරෝනා ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවේ පහත වැටීමක්

මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන්ගේ සුළු අඩුවීමක් අද දිනයේ වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව අද දෛනික ආසාදිතයන් ගණන දැක්වුණේ 3,828 ක් ලෙසයි.
මෙරට සමස්ථ ආසාදිතයන් ගණන 444,130ක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

පුවත යවන්න