දෛනික කොරෝනා මරණවලින් ලංකාව ලෝකයේ 13 වැනි තැනට

ලොව පුරා දෛනිකව සිදුවන කොවිඩ් මරණ සැලකිල්ලට ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකාව 13වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වනවා.

කෝටි 33ක ජනගහනයකින් යුත් අමෙරිකාව එම ලැයිස්තුවට අනුව පසුවන්නේ 12 වැනි තැනයි.

වර්ල්ඩෝමීටර් වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරන්නේ, දෛනික කොවිඩ් මරණ අතින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව 13 වැනි ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ ඇති බවයි.

කෝටි තිස්තුනක ජනගහනයකින් යුත් අමෙරිකාවෙන් පසුගිය පැය 24 දී වාර්තාවන්නේ, කොවිඩ් මරණ 198ක් පමණක් වන අතර දෙකෝටි පහළොස් ලක්ෂයක ජනගහනයකින් යුත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පසුගිය 21වැනිදා කොවිඩ් මරණ 183ක් වාර්තාවීම මෙරට කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ අවදානම පැහැදිලිව පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

පුවත යවන්න