නවසීලන්තය ඇතුළු දූපත් කිහිපයකට සුනාමි අවදානමක්

ඒකක 7.2 ක ප්‍රබල මට්ටමේ භූ කම්පනයක් නවසීලන්තයට බලපා තිබෙනවා.
නවසීලන්තයේ ජාතකි හදිසි ආපදා කළමනාකරණ ඒජන්සිය පැවසුවේ එමගින් සිදුව ඇති හානි පිළිබද මෙතෙක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවයි.
මේ සමග සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇති අතර නවසීලන්තයේ නැගෙනහිර කළාපයට එම අවධානම මතුව තිබෙනවා.
එම කලාපයෙන් ජනතාව ඉවත් කරමිනක් පවතින බවයි නවසීලන්ත වාර්තා පවසන්නේ.
පුද්ගලයන් 35,000 ක් වෙසෙන ගිස්බෝන් නගරයට සුනාමි රළ එල්ලවනු ඇති බවටද අනතුරු අඟවා තිබුණා.

පුවත යවන්න