නවසීලන්ත දේශසීමා 2021 වසර පුරාම වසා දැමීමේ සූදානමක්

2021 වසර පුරාම තම රටේ දේශසීමා වසා දමා තිබීමට වැඩි ඉඩක් පවතින බව නවසීලන්ත අගමැතිනී ජසින්ඩා ආඩන් පවසනවා.
ඇය කියා සිටියේ රට විවීත කිරීම හරහා බාහිරින් යළි අවදානම ළගාවීම බැහැර කැරීමේ හැකියාවක් නොපවතින බවයි.
මාස දෙකකට පසු එරටින් යළි ආසාදිතයන් වාර්තාවීම සමඟ නවසීලන්ත අගමැතිනිය මෙම අදහස් පල කළා.
ඒ අනුවක් රජයක් ලෙස ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දේශසීමා අඛණ්ඩව වසා තබන බවයි ඇය පැවසුවේ.

පුවත යවන්න