නව වසරේ සිට පොදු ස්ථාවලට එන්න එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්යයි

පොදු ස්ථානවෙත ඇතුළුවීමේදී එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කිරීමට රජය තීරණය කර තිඛෙනවා.

ලබන ජනවාරී පළමුවනදා සිට මෙය ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කළේ.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කොවිඩ් මර්දන කමිටු රැස්වීමට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එන්නත් කාඩ්පත අනිවාර්ය කිරීමට අදාළව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් ඉදිරි පියවර ගනු ඇති බවයි අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සදහන් කළේ.

පුවත යවන්න