නව සැසිවාරය අරඹමින් ජනපති පාර්ලිමේන්තුව අමතයි

8 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 2 වැනි සභාවාරයේ පළමුවැනි රැස්වීම උත්සවාකාරයෙන් මීට සුළු මොහොතකට පෙර  ආරම්භ කෙරුණා.ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රධාන දොරටුවේදී පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව කතානායක, පාර්ලිමේන්තු  මහලේකම් සහ වේත්‍රධාරීන් විසින් ජනාධිපතිවරයා ප්‍රධාන දොරටුවෙන් පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයට කැදවා ගෙනඒමෙන් පසුවයි.

එහිදී පාසල් සිසුවියන් විසින් ජයමංගල ගාථා ගායනා කර ආශිර්වාද එක් කළ අතර සභාගර්භයට පැමිණි ජනාධිපතිවරයා එහි අසුන්ගෙන තිබෙනවා.

මේ වන විට ජනාධිපතිවරයා නව පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අමතමින් සිටිනවා.