ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් නීතීඥ සංගම් සභාපති ධුරයට

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගම් නිලවරණය වැඩි ඡන්දයෙන් ජයගැනීමට ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මහතා අද(24) සමත් වුණා.

මෙවර එහි සභාපති ධුරය සඳහා ජනාධිපති නීතිඥවරුන් වන සාලිය පීරිස් සහ කුවේර ද සොයිසා ඉදිරිපත්ව සිටි අතර එහිදී වැඩි ඡන්ද 2386ක් ලබාගෙන සාලිය පීරිස් මහතා සභාපති ධුරයට පත්විය. කුවේර ද සොයිසා මහතා ඡන්ද 2707ක් ලබාගෙන තිබුණා.

පුවත යවන්න